ЛИЦЕНЗИРАН КОНСУЛТАНТ - СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
 

 
 
ЗАЩО ИНЕКС
КОИ СМЕ НИЕ
ОБОРУДВАНЕ
ОБЕКТИ
КОНТАКТИ
КОИ СМЕ НИЕ ?
УПРАВИТЕЛ
Инж. Валентин Илиев Пенчев
АРХИТЕКТИ
Арх. Вирджиния Иванова Попова
Арх. Георги Марков Минчев
СТРОИТЕЛНИ ИНЖЕНЕРИ - ПГС
Инж. Виолета Петрова Данова
Инж. Григор Неранзов Паскалев
инж. Маргарита Димитрова Петева
Инж. Надежда Живкова Иванова
Инж. Нели Василева Николова - Флорова
ИНЖЕНЕРИ – В и К, ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО, ХИДРОТЕХНИЧЕСТО И ПРИСТАНИЩВО СТРОИТЕЛСТВО
Инж. Асен Миронов Миронов
Инж. Боряна Малчева Данева
Инж. Димитър Станев Димитров
Инж. Емилия Ангелова Филчева
Инж. Цветан Добрев Кабакчиев
ИНЖЕНЕРИ – “ЕЛЕКТРО” и “ОВК”
Инж. Антон Лазаров Маринов
Инж. Живко Калчев Николов
Инж. Живко Петков Хърватов
Инж. Иван Илиев Ненков
ИНЖЕНЕРИ – ДРУГИ
Инж. Здравко Илиев Пенчев
Инж. Красимир Ангелов Баръмов
Инж. Симеон Тодоров Добрев
инж. Стефан Христов Танев
ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
Даниела Георгиева Митева
Ивайло Димитров Ножаров
Ивайло Живков Иванов
Илко Стефанов Димитров
Росица Маринова Маринова
Яна Пенова Димитрова
КООРДИНАТОРИ
Ганка Михайлова Гандева
Георги Николов Георгиев
Димитър Кирилов Панайотов
Йовка Пейчева Павлова
Красимира Коева Манева
Любомир Николов Йорданов

Удостоверение за вписване в публичен регистър на лицата, извършващи обследане за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл.23 ал.4 от Закона за енергийната ефективност.
 
     
         

Copyright © INEX CONSULT - Design: Stalker Holding - Created & Powered: Studio IDA